Колектив

Колектив

Мариета Димитрова - Директор

Приемно време:

Понеделник - 14.00 ч. - 16.00 ч.

 Сряда- 10.00 ч. - 12.00 ч.


Заместник директори

Пенка Гергова

Приемно време:

Вторник - 16.30 ч. - 18.30 ч.

Сряда - 7.30 ч. - 9.30 ч.


Мирослав Христов

Приемно време:

Понеделник - 16.30 ч. - 18.30 ч.

Петък - 10.00 ч. - 12.00 ч.

Пенка Гергова - Зам. директор
Мирослав Христов - Зам. директор
Елисавета Владимирова - Български език и литература
Малина Мануилова - Български език и литература
Мирослава Шаламанова - Български език и литература
Красимира Михалкова - Английски език
Десислава Пандева - Английски език
Николинка Ганчева - Английски език
Галя Тотевска - Английски език
Ивелина Георгиева - Английски език
Райна Дончева - Немски език
Галя Рибарова - Немски език
Елиза Николова - Френски език
Паола Воробьова - Руски език
Зоя Григорова - Математика и Информационни технологии
Антоанета Боева - Математика
Роса Иванова - Математика и Информационни технологии
Евгений Христов - История и цивилизация
Цанко Христов - География и икономика
Диана Колева - Химия, Биология и здравно образование
Боян Боянов - Изобразително изкуство
Мариана Дикова - Музика
Диана Цветкова - Домашна техника и икономика
Катя Петкова - Физическо възпитание и спорт
Мариета Събкова - Физическо възпитание и спорт
Галя Рибарова - Физическо възпитание и спорт
Венцислав Иванов - Физическо възпитание и спорт
Емилия Рускова - Начален учител
Радка Николова - Начален учител
Василена Пенчева - Начален учител
Радостина Влайкова - Начален учител
Виктория Георгиева - Начален учител
Мила Атанасова - Начален учител
Албена Михайлова - Начален учитл
Лидия Булева - Начален учител
Румена Оббова - Начален учител
Силвия Гълъбова - Начален учител
Ангелина Радославова - Начален учител
Стефка Игнатиева - Начален учител
Силвия Шопова - Начален учител
Мартина Попова - Начален учител
Мария Данаилова - Начален учител
Нели Светославова - Начален учител
Ива Димитрова - Учител в ЦДО
Кристита Радева - Учител в ЦДО
Валентина Чолакова - Учител в ЦДО
Снежанка Йорданова - Учител в ЦДО
Мануела Петкова - Учител в ЦДО
Десислава Иванова - Учител в ЦДО
Веселина Комсийска - Учител в ЦДО
Ива Цветкова - Психолог
Ралица Ананиева - Ресурсен учител
Силвия Стефанова - Зам. Директор АСД и Библиотекар
Сашка Гюрова - ЗАТС
Бойко Георгиев - Домакин

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.