НВО - 7 клас

03.07.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Тази година подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път.

Това може да стане:

 - без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието;

 - със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас в рамките на работния ден (от 9:00 до 17:00ч);

 - със съдействие на друго училище, определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание onlinekandidatstvanesled7klas3.pdf

 


01.07.2019г.

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

 

СПИСЪК НА ПАРАЛЕЛКИТЕ С ПРИЕМ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА С КОДОВЕ ПО УЧИЛИЩА И РАЙОНИ

 

СТАТИСТИКА ЗА УСПЕВАЕМОСТТА ОТ НВО В 7. КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА - ОБЩО И ПО ПОЛ

 

26.06.2019г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че съгласно заповед на РУО-София-град с изх.№УО1-19506/26.06.2019г.  запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

 Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

От ръководството

25.06.2019г.

Уважаеми родители,

   Във връзка с писмо № РУО1-19279/25.06.2019 г. на РУО-София-град ви уведомявам, че  запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:
БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

  Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Директор 38 ОУ

13.06.2019г.


 

 

11.06.2019г.

Предаване на изпитните работи от НВО по БЕЛ и по математика в 7 клас

 

11.06.2019г.

ONLINE КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VII КЛАС

НВО 7 КЛАС - БЕЛ

НВО 7 КЛАС - МАТЕМАТИКА

03.06.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2019/2020 година, съгласно чл. 54, ал. 3 от Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование по приемането на ученици след завършен VII клас за учебната 2019/2020 година, Ви информирам, че от 03.06.2019 г. до 05.06.2019 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, музика и физическо възпитание и спорт, като за последния се прилага застрахователна полица за дните на изпита) от учениците от 38 ОУ “Васил Априлов“ .

В същия срок се приемат и заявленията за изпит от НВО по чужд език.

Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 03.06.2019г. до 05.06.2019г.

Учениците не внасят такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ЧУЖД ЕЗИК

ЗАЯВЛЕНИЕ - СПОСОБНОСТИ

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.