НВО - 7 клас

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Заповед РД09-4135 от 29.08.2017г. за определяне график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършен VІІ клас за учебната 2018/2019 година.

>>изтеглете в *.pdf формат>>


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ        

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ.

>> изтеглете в *.pdf формат>>

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град.

>> изтеглете в *.pdf формат>>

Информация относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

 

План-прием след завършен 7 клас за учебната 2018/2019г. в столичните училища


Кандидатстване след 7 клас - стъпка по стъпка.

 

 Извлечение от Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците.

 

Извлечение от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.