НВО - 7 клас

15.06.2017г.

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина:

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

Подаването на Заявление за прием в VIII клас се отнася за всички ученици.

 


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Заявленията за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика)  се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас от 05.05.2017г. до 10.05.2017г. Подробна информация можете да прочетете ТУК

Във връзка с приемане на ученици в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година РУО - София-град Ви уведомява:

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Заповед РД09-1638 от 19.10.2016г. за определяне график на дейностите по приемане на ученици в държавните и общински училища след завършен VІІ клас и след завършен VІІІ клас за учебната 2017/2018 година.

>>изтеглете в *.pdf формат>>


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

 

Уважаеми родители,

            Във връзка с приемането на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип Ви информирам следното:

>> изтеглете в *.pdf формат>>

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

 

План-прием след завършен 7 клас за учебната 2017/2018г. в столичните училища


Кандидатстване след 7 клас - стъпка по стъпка.

 

Национално външно оценяване за учениците от 7 клас през учебната 2016/2017 година.

 

 Извлечение от Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците.

 

Извлечение от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.