НВО - 7 клас

 

Уважаеми родители и кандидат-гимназисти,

   От 20.06.2018 г. до 26.06.2018 г. можете да подавате Заявления за участие в първи етап на класиране след положени изпити чрез тест и проверка на способностите за приемане в VIII клас. Подаването може да стане по два начина.

За повече информация прочетете ТУК.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   Резултатите от националните външни оценявания (НВО) по български език и литература и по математика след VII клас.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Списък с училища – гнезда за приемане на заявления на учениците от VII клас за първо и трето класиране от училища на територията София-град – 2018 г.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Във връзка с писмо на МОН с вх.№РУО1-100013/26.04.2018г., Ви информираме, че сайтът на който можете да подавате онлайн заявления за кандидатстване ще бъде активен в момента, в който учениците започнат да получават служебните си бележки.

   Адресите са: priem.mon.bg и 7klas.mon.bg, като и двата сайта ще работят едновременно и ще имат достъп до една и съща система. Независимо през кой сайт родителите подадат заявлението за кандидатстване, то ще бъде прието.

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Заповед РД09-4135 от 29.08.2017г. за определяне график на дейностите по приемане на ученици в неспециализирани училища след завършен VІІ клас за учебната 2018/2019 година.

>>изтеглете в *.pdf формат>>


ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ        

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ.

>> изтеглете в *.pdf формат>>

Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните специалности, за приемане на ученици след завършено основно образование след VII клас на територията на област София-град.

>> изтеглете в *.pdf формат>>

Информация относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

 

План-прием след завършен 7 клас за учебната 2018/2019г. в столичните училища


Кандидатстване след 7 клас - стъпка по стъпка.

 

 Извлечение от Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците.

 

Извлечение от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование.

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.