Училищно настоятелство

25.06.2019г.

ПОКАНА


Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ "Васил Априлов" свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 25.09.2019 г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.

25.03.2019г.

ПОКАНА


Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ "Васил Априлов" свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 15.05.2019 г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.

02.20.2019г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 20.03.2019г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.

11.12.2018г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 16.01.2019г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.

02.11.2018г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 05.12.2018г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.

25.09.2018г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 25.10.2018г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.

12.04.2018г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 15.05.2018г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.


20.02.2018г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 20.03.2018г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.

27.04.2017г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 29.05.2017г. от 18.30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов". Пододробна информация можете да прочетете ТУК.


24.01.2017г.

Училищното настоятелство към 38 ОУ от името на всички родители осигури на първокласниците разчертани бели дъски. Повече информация можете да прочетете ТУК.

20.12.2016г.

ПОКАНА

 Съветът на настоятелите на Училищното настоятелство при 38 ОУ "Васил Априлов" свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 23.01.2017г. от 18.30ч. в сградата на училището. Подробна информация можете да прочетете ТУК.

28.10.2016г.

ПОКАНА

за Общо събрание на Училищното настоятелство на 28.11.2016г. от 18.30ч. Подробна информация можете да прочетете ТУК.

 

19.10.2016г.

СЪОБЩЕНИЕ

Родителското настоятелство при 38.ОУ Ви кани в своята

ПРИЕМНА

На 25 октомври, вторник, от 18:30ч., в стая 106, се открива приемна на настоятелството. Всички, които искат да поставят въпроси, проблеми или да изразят мнение, са добре дошли в приемната. Приемната ще се организира периодично, поне веднъж в месеца, по време на учебната година.

От настоятелството

 

06.10.2016г.

Протокол №1 от заседание на Съвета на настоятелите на сдружение "Училищно настоятелство" към 38.ОУ "Васил Априлов" гр. София

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Протокол от събрание на Училищното на стоятелство при 38.ОУ"В. Априлов"

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

27.09.2016г.

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на "Училищното настоятелство при 38 ОУ "Васил Априлов" свиква Общо събрание на Училищното настоятелство на 26.10.2016г. от 18.30часа в сградата на училището в гр. София, ул. "Шипка" № 40, което ще се състои при следния дневен ред:

1.     Приемане и освобождаване на членове на Настоятелството;

2.     Обсъждане и приемане на план за работа на Настоятелството за учебната 2016/2017 година;

3.     Обсъждане на организационни въпроси и промени в Устава;

4.     Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19.30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Съвет на настоятелите

 

 

 

 

 

2015/2016 учебна година

 

Устав на юридическо лице с нестопанска цел - Сдружение "УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО при 38.ОУ "Васил Априлов", гр. София

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

 

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.