Прием I клас

26.06.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 04.09.2018г. (вторник) от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за учениците приети в І клас за учебната 2018/2019 година.

Необходими пособия за І клас за учебната 2018/2019 година.


20.06.2018г.

12 СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"


 


18.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

14.06.2018г.

Уважаеми родители,

На основание писмо на Столична община от 14.06.2018г графикът за трето класиране на учениците в първи клас е както следва:

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

 

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

 

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

 

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране

 

 

13.06.2018г. 

 

22 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>


11.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

07.06.2018г.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - 27 МЕСТА.

Директор: М. Димитрова

05.06.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Работното време на комисията по прием на документи за I клас е от 9:00ч. до 17:00 ч.

Директор: М. Димитрова

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 16.04.2018г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден в стая № 104

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 от 16.04.2018г. до 16.05.2018г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Документите се подават на хартиен носител, за което на приносителя се издава входящ номер.

2. Заявлението – Приложение 2 може да изтеглите от сайта на училището или да получите на място при подаване на документите.

ДИРЕКТОР: М.Димитрова

 

12.04.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ


30.03.2018г.

Уважаеми родители,

    Уведомяваме ви, че с Решение 173 от 15.03.2018г. на Столичен общински съвет са отстранени технически грешки в Решение №83 по Протокол №498 от 22.02.2018г. на СОС. Направени са корекции в раздел III т.8.4 и т.8.11 от допълнителните критерии  в графа "Необходими документи". Коригирано е Завлението- Приложение 2. Заявлението ще бъде качено допълнително на сайта на училището с указания за начин и място на подаване.

Директор:М. Димитрова

РЕШЕНИЕ №173 НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

28.03.2018г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ЗАПОВЕД

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

22.03.2018г.

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.