Прием I клас

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 16.04.2018г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден в стая № 104

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:

 от 16.04.2018г. до 16.05.2018г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Документите се подават на хартиен носител, за което на приносителя се издава входящ номер.

2. Заявлението – Приложение 2 може да изтеглите от сайта на училището или да получите на място при подаване на документите.

ДИРЕКТОР: М.Димитрова

 

12.04.2018г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

ЗАЯВЛЕНИЕ


30.03.2018г.

Уважаеми родители,

    Уведомяваме ви, че с Решение 173 от 15.03.2018г. на Столичен общински съвет са отстранени технически грешки в Решение №83 по Протокол №498 от 22.02.2018г. на СОС. Направени са корекции в раздел III т.8.4 и т.8.11 от допълнителните критерии  в графа "Необходими документи". Коригирано е Завлението- Приложение 2. Заявлението ще бъде качено допълнително на сайта на училището с указания за начин и място на подаване.

Директор:М. Димитрова

РЕШЕНИЕ №173 НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

КРИТЕРИИ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

28.03.2018г.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ЗАПОВЕД

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

22.03.2018г.

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.