Прием I клас

03.04.2019г.

ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

29.03.2019г.

ОТЛАГАНЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ОТ ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 15.04.2019г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден в стая № 104

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от15.04.2019г. до 15.05.2019г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Документите се подават на хартиен носител, за което на приносителя се издава входящ номер.

2.Заявлението – Приложение 1 може да изтеглите от сайта на училището или да получите на място при подаване на документите.

 

ДИРЕКТОР: М.Димитрова

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.