Прием I клас

20.06.2019г.

 

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 2 МЕСТА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ 21.06.2019г. ДО 13.09.2019Г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

14.06.2019г.

38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ОРГАНИЗИРА:

 ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ, ПОД НАДСЛОВ:

„ДА ПОЛЕТИ ХВЪРЧИЛО“, ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ.

ОТ 24.06.2019Г. -  28.06.2019Г. ВКЛ., ОТ 10:00 – 12:00 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАТ ТЕМАТИЧНО.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

14.06.2019г.

Уважаеми родители,

   Записването на учениците, приети на трето класиране е от 9:00ч. до 17:00ч. на 18.06.2019г.

   При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

 

 

13.06.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26.06.2019г. от 18:00ч ще се проведе родителска среща за учениците приети в I клас за учебната 2019/2020г.


12.06.2019г.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 10 МЕСТА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 13.06.2019г. ДО 12:00 НА 14.06.2019Г.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

10.06.2019г.

Уважаеми родители,

Записването на учениците, приети на второ класиране е от 8:30ч. на 11.06.2019г. до 17:00ч. на 12.06.2019г.

При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

 

06.06.2019г.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ -22 МЕСТА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 07.06.2019г. ДО 12:00 НА 10.06.2019Г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 

03.06.2019г.

Уважаеми родители,

Обръщам внимание, че записването на учениците, приети на първо класиране е от 04.06.2019г. до 17:00ч. на 06.06.2019г.

При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020г.

 


03.04.2019г.

ЗАПОВЕД ЗА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

29.03.2019г.

ОТЛАГАНЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ОТ ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 15.04.2019г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден в стая № 104

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от15.04.2019г. до 15.05.2019г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Документите се подават на хартиен носител, за което на приносителя се издава входящ номер.

2.Заявлението – Приложение 1 може да изтеглите от сайта на училището или да получите на място при подаване на документите.

 

ДИРЕКТОР: М.Димитрова

ЗАЯВЛЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ПРИЛЕЖАЩА ТЕРИТОРИЯ КЪМ 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.