Прием I клас

 

13.06.2017г.

СПИСЪК 

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ЗАБЕЛЕЖКА:

На 15.06.2017г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за всички новоприети първокласници.

Директор: В. Игова


08.06.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

            38 ОУ „ ВАСИЛ АПРИЛОВ“ обявява 25 свободни места за второ класиране на ученици за първи клас за новата 2017/2018 учебна година.

Директор : В. Игова


02.06.2017г.

СПИСЪК 

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. От 05.06.17г. до 07.06.17г. ще се извършва записването в училище, от 8:30 до 17:30 часа

2. На 08.06.17г. в 17:00 часа ще бъдат обявени свободните места за второ класиране

3. От 09.06.17г. до 12.06.17г. се попълват свободните места с резервите

Директор: В. Игова


06.04.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА НОВАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 18.04.17г. до 19.05.17г. в 38 ОУ“Васил Априлов“

Документи ще се приемат от 9:00 до 17:00 часа.

Директор : В. Игова

30.03.2017г.

ЗАПОВЕД  за утвърждаване на прием за първи клас за учебната 2017/2018 година.

>>изтеглете в *.pdf формат>>


19.03.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с писмо  №РУО1-4230/17.03.2017г.от Началника на РУО София-град допълнителният критерий за прием на ученици в първи клас ОТПАДА.

Директор: В. Игова

15.03.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

На 13.03.2017г. бе проведено заседание на Педагогическия съвет в 38 ОУ и се взе решение към задължителните критерии за прием в І клас да се добави един допълнителен критерий:

   " Деца в родствена връзка с педагогическия персонал в 38 ОУ - 22 точки."

Допълнителният критерий е съгласуван с Обществения съвет на 38 ОУ.

Директор: В. Игова

15.03.2017г.

Схема, определяща обхвата на 38 ОУ "Васил Априлов"

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Граници на определената за училището прилежаща територия

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

14.03.2017г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Прием на ученици в първи клас за новата 2017/2018 учебна година

>>изтеглете в *.pdf формат>>

КРИТЕРИИ

В първи клас в училищата се приемат ученици, които отговарят на следните критерии, със съответните точки, както следва:

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Предстои публикуване на допълнителна информация, свързана с прием на ученици в първи клас в 38 ОУ.

 

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.