Състезания


МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ „ОТКРИВАНЕ НА МЛАДИ ТАЛАНТИ“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ IV КЛАС

Подробна информация можете да прочетете ТУК.

 

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ „ГОЛЕМИЯТ ДО МЕН“ В 134 СУ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ“

 

Уведомявам Ви, че за девета поредна година в 134 СУ „Димчо Дебелянов“, гр. София ще се проведе състезание по информационни технологии „Големият до мен“ за ученици от V до VII клас. Подробна информация можете да прочетете ТУК.

 

ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЕ “VIVA МАТЕМАТИКА С КОМПЮТЪР”

 

На 28 април 2018 г. ще се проведе следващото издание на онлайн състезание “VIVA Математика с компютър” с начало:

10:00 часа за 3-4 и 5-6 класове

13:00 часа за 7-8, 9-10 и 11-12 класове. 

Адрес на състезанието:

http://vivacognita.org/_/viva-math

 

С писмо №9105-106 от 26.03.2018 г. на МОН са уведомени РУО и директорите на училищата.

За подготовка могат да се използват състезателните теми от минали издания и на адрес:

http://cabinet.bg/index.php?status=pages&pageid=competitions

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЛЕТНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4-ТИ КЛАС


 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ – 24.02.2018 Г.


 

 


ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV КЛАС

Подробна информация можете да прочетете  ТУК.

 

 


ЕВРОПЕЙСКО КЕНГУРУ 2018

 


   На 17.03.2018 г. (събота) от 11:00 до 12:30 ч. в 38 ОУ „В. Априлов“ ще се проведе Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до XII клас. Подробности за състезанието прочетете ТУК.

 

 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ  НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА


СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА ЗА 4 КЛАС


ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЙ КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ ЗА ОБЛАСТНИ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ


ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Запознайте се с подробна информация от ТУК
    Областният кръг на олимпиадата по математика за всички класирани ученици от 38 ОУ ще се проведе на 03.02.2018г. (събота) от 9.00ч. в следните училища:

За учениците от ІV клас  в 55 СУ "Петко Каравелов", ж.к. Дървеница, ул. "Дъбница" №3

За учениците от V и VІ клас в 56 СУ "Проф. Константин Иречек", р-н Люлин, ул. "Търново"№37

За учениците от VІІ клас в 107 ОУ "Хан Крум", р-н Лозенец, ул. Димитър Димов"№13

     Учениците следва да се явят в посоченото училище не по-късно от 8.30ч., като ще бъдът допускани в сградата срещу доумент за самоличност - лична карта или бележник.


 

Провеждане на общински кръг на олимпиадата по математика за 2017/2018 г.

 

   В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 16.12.2017 г. (събота) от 09.00 часа.ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ХІХ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМ>>


ХХV КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО ХІІ КЛАС

 

изх. № РУО1-27338/16.11.2017 г.

 

     Във връзка с постъпило писмо с вх.№РУО1-27198/15.11.2017г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.Състезанието ще се проведе на 09 декември 2017г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 05 декември 2017 г.

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com до 13.12.2017 г.

За повече информация на телефони:

0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и

0988903025 в 125 СУ.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

     На 18.11.2017г. (събота) в 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе XIX Софийски математически турнир за учениците от I до  VII клас. Таксата за участие е 8 лв. Учениците, които са се записали за състезанието, да бъдат в 10:40ч. в училището и да носят листове за чернова, чертожни инструменти, молив и химикалка.

Начало на състезанието 11:00ч.

Край на състезанието:

За I клас - 11:40ч.

За II - VII клас - 12:30ч.

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.