Състезания


Провеждане на общински кръг на олимпиадата по математика за 2017/2018 г.

 

   В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 16.12.2017 г. (събота) от 09.00 часа.ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ХІХ СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМ>>


ХХV КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ І ДО ХІІ КЛАС

 

изх. № РУО1-27338/16.11.2017 г.

 

     Във връзка с постъпило писмо с вх.№РУО1-27198/15.11.2017г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.Състезанието ще се проведе на 09 декември 2017г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 05 декември 2017 г.

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com до 13.12.2017 г.

За повече информация на телефони:

0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и

0988903025 в 125 СУ.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ

     На 18.11.2017г. (събота) в 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе XIX Софийски математически турнир за учениците от I до  VII клас. Таксата за участие е 8 лв. Учениците, които са се записали за състезанието, да бъдат в 10:40ч. в училището и да носят листове за чернова, чертожни инструменти, молив и химикалка.

Начало на състезанието 11:00ч.

Край на състезанието:

За I клас - 11:40ч.

За II - VII клас - 12:30ч.

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.