Училищен учебен план

 

2018/2019 учебна година

Училищен учебен план за I клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Училищен учебен план за II клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Училищен учебен план за III клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Училищен учебен план за IV клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>


Училищен учебен план за V клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Училищен учебен план за VI клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Училищен учебен план за VII клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

>>изтеглете *.pdf в формат>>

 

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.