Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета за второто тримесечие на 2019г.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Отчет за изпълнение на бюджета за 1-во тримесечие 2019

>>изтеглете в *. pdf формат>>

Бюджета на 38 ОУ „Васил Априлов“ за 2019г.

>>изтеглете в *. pdf формат>>

Отчет за четвъртото тримесечие на 2018г.

>>изтеглете в *. pdf формат>>

Отчет за третото тримесечие на 2018г.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Отчет за второто тримесечие на 2018г.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Бюджета на 38 ОУ „Васил Априлов“ за 2018г.

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2018г.

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

Отчет за бюджета на 38 ОУ "Васил Априлов" за периода декември 2017г.

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

Отчет за бюджета на 38 ОУ "Васил Априлов" за периода септември 2017г.

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

Отчет за бюджета на 38 ОУ "Васил Априлов" за периода юни 2017г.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Бюджет 2017 - първоначален план

>>изтеглете в *.pdf формат>>

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Доклад за дейността през първото полугодие 2017г.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Отчет за бюджета на 38 ОУ "Васил Априлов" за периода март 2017г.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Отчет за бюджета на 38 ОУ "Васил Априлов" за периода декември 2016г.

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

 

Отчет за бюджета на 38 ОУ "Васил Априлов" за периода септември 2016г.

>>изтеглете в *.pdf  формат>>

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.