Документи

Правилник

>>изтеглете в *.pdf формат>>


Механизъм за противодействие на насилието и тормоза в 38 ОУ

 

Правила за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и в Интернeт

>> изтеглете в *.pdf форма>>

 

Етичен кодекс на 38 ОУ "Васил Априлов"

>> изтеглете в *.pdf формат>>

 

Харта на етичните правила на учениците от всички класове в 38 ОУ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Годишен план на училището

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Стратегия за развитие на 38 ОУ за периода 2016-2020 година

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Програма за прилагане на мерки за повишаване качеството на образованието

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Програма за превенция на ранно отпадане на ученици от училище

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2016/2017г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2017г.

Математика - 12.05.2017г.

Човекът и природата - 15.05.2017г.

Човекът и обществото - 16.05.2017г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 19.05.2017г.

Математика - 22.05.2017г.

Чужди езици - 29.05.2017г.