Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в 38 ОУ

>>изтеглете тук>>

 

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в 38 ОУ

>>изтеглете тук>>

 

Заповед 1

Заповед 2

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2016/2017г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2017г.

Математика - 12.05.2017г.

Човекът и природата - 15.05.2017г.

Човекът и обществото - 16.05.2017г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 19.05.2017г.

Математика - 22.05.2017г.

Чужди езици - 29.05.2017г.