Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в 38 ОУ "Васил Априлов" гр. София

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в 38 ОУ

>>изтеглете тук>>

 

ОБЯВА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ" ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>изтеглете в *.pdf формат>>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.