Седмично разписание

Седмична програма II-ри срок за учениците от І-ви до ІV-ти клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Седмична програма  II-ри срок за учениците от V-ти до VІІ-ми клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Седмично разписание по паралелки за учениците от V-ти до VІІ-ми клас за II-ри срок

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>


Промяна в графика за контролни работи

6г клас контролно по математика

02.05.2019г. вместо на 25.04.2019г


Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.