Седмично разписание

Седмична програма I-ви срок за учениците от І-ви до ІV-ти клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Седмична програма I-ви срок за учениците от V-ти до VІІ-ми клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.