Седмично разписание

Седмична програма I-ви срок за учениците от І-ви до ІV-ти клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Седмична програма  I-ви срок за учениците от V-ти до VІІ-ми клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

Седмично разписание по паралелки за учениците от V-ти до VІІ-ми клас

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК ЗА  КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ С УЧЕНИЦИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИ С РОДИТЕЛИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

>>изтеглете в *.pdf формат>>


ПРОМЕНИ В ГРАФИКА ЗА КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ

ІVг клас

БЕЛ - 5.12.18г. вместо 12.12.18г.

ЧП - 11.12.18г. вместо 04.12.18г.

ІVа клас

Математика - 11.12.2018г

Vб клас

Английски език - 14.01.2019г. вместо на 22.01.2019г.

Vг клас

Английски език - 11.01.2019г. вместо на 22.01.2019г.


Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.