Tекущи процедури и поканиАрхивДоговаряне без обявление

Tекущи процедури и покани

ПРОТОКОЛ

от заседанията на Комисия за провеждане на конкурс за избор на изпълнители, осъществяващи извънкласни дейности в 38 ОУ „Васил Априлов“ през учебната 2018/2019 година

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 

Избор на изпълнители на извънкласни дейности в 38 ОУ "В. Априлов"

ЗАПОВЕД

Протокол от проведено заседание на педагогическия съвет на 06.03.2015г. във връзка с избора на учебници и учебни помагала.

>>изтеглете тук>>

 

Покани за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

ПРОСВЕТА-СОФИЯ АД

БУЛВЕСТ 2000 ООД

АРХИМЕД2 ЕООД

БИТ И ТЕХНИКА ООД

ИК АНУБИС ООД

АЗБУКИ-ПРОСВЕТА ЕООД

С.А.Н. - ПРО ООД ЛОНГМАН

 

Заповед за откриване на процедура за доставка на учебници и учебни помагала за безплатно ползване за учебната 2015/2016г.

>>изтеглете тук>>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществени поръчки

>>изтеглете тук>>

 

 

 

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка - "Осигуряване на хранене на ученици от първи до четвърти клас в изпълнение на ПМС 308/2010 година"

>>изтегеле тук>>

 

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществени поръчки

>>изтеглете тук>>

Заповед за откриване на процедура за доставка на учебници и учебни помагала за безплатно ползване

>>изтеглете тук>>


Протокол от проведено заседание на педагогическия съвет на 28.02.2014г.

>>изтеглете тук>>

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.