Начало

04.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

Направена е промяна в графика за извънкласни дейности

ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"


26.11.2018г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Начален курс на 28.11.2018г.

І клас от 18.00ч.

ІІ, ІІІ и ІV клас от 19.00ч.

Среден курс на 29.11.2018г.

V, VІ и VІІ клас от 19.00ч.


20.11.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 28.11.2018г. от 10:30 часа, в 38 ОУ ”Васил Априлов” ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление за заемане на длъжност: Учител в ГЦОУД /занималня/.

От Ръководството

 

15.11.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   На 16.11.2018г. - Денят за по-чист въздух, от 11:00ч. г-жа Лин Чарлс - заместник-посланик на Великобритания, ще връчи на 38 ОУ "Васил Априлов" награда за активно участие в кампанията на Столична община за по-чист въздух. Наградата представлява обучителен макет, онагледяващ използването на възобновяеми енергийни източници за производството на чиста енергия. Управителят на фирмата - производител на макета г-н Саймън Хол, ще придружи г-жа Чарлс и ще направи демонстрация на използването му.
   Наши гости ще бъдат и г-жа Йорданка Фъндъкова - кмет на Столична община, представители на английското посолство, представители на Министерство на околната среда, представители на РУО-София-град и на Съюза на българските учители.
Ученици от 38 ОУ ще засадят дървета в двора на училището.

От ръководството. 

01.11.2018г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МАРИЯ АЧКОВА - КМЕТ НА РАЙОН "СРЕДЕЦ" ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.

31.10.2018г.

Денят за по-чист въздух

Ден за по-чист въздух в училище

/16.11.2018г./

Девиз:

 „Готови сме да направим положителна промяна и поемаме публичен ангажимент.”

Инициативи за деня в 38 ОУ „Васил Априлов”:

1. На училище без автомобил и със зелена фланелка. Родителите ни подкрепят и спазват дрескода за деня, заедно с нас.

2. Библиотеката на 38 ОУ „Васил Априлов” – мобилен пункт и информационен щанд за деня, с беседа на тема: „Промените, които искаме да направим за по-чист въздух”.

3. Подготвяне и четене на есета на тема: “Чистият въздух е важен за мен и за моята планета”.

4. Посланици от всички класове ще изработят зелени цветя – символ на кампанията и ще ги връчват с текст – обещание:

-  ще засадя дръвче;

-  ще ходя пеша;

-  ще изхвърлям отпадъците разделно;

-  ще пазя училището чисто.

 

Отговорник за 38 ОУ:

Силвия Стефанова – ЗД-АСД / Библиотекар

 

 

24.10.2018г.


Уважаеми родители,

Във връзка с появили се в медиите съобщения за открит  при строителни работи пред парадния вход на Военна академия стар боеприпас, останал от бомбардировките над София през Втората световна война и дадено  разпореждане за евакуация на ученици от 129 ОУ "Антим I" и 164 гимназия "Мигел де Сервантес", ви уведомявам, че съм провела разговори с представител на  Първо районно управление. Няма никаква опасност за учениците от 38 ОУ "Васил Априлов"  и не се налага евакуация на учениците и персонала. Напротив, от Пето районно управление са разпоредили на учители от 164 гимназия "Мигел де Сервантес"  да доведат учениците в двора на 38 ОУ "Васил Априлов" като безопасно място.


М.Димитрова, директор

23.10.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Библиобусът на Столична библиотека ще посети 38 ОУ “Васил Априлов”- гр. София на 16.11.2018г./петък/ от 13:00 – 15:00 часа. Подробна информация за събитието можете да прочетете ТУК.

 

 

19.10.2018г.

 

Уважаеми родители,

Уведомявам ви, че съгласно писмо на Началника на РУО-София-град  изх. №РУО1-24156 /12.10.2017 г.  с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на Министъра на  здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини. СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката.

При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Обръщам внимание за начина на описване на диагнозата в  медицинската бележка. Кодът на заболяването трябва задължително да е вписан.

Прилагам указанията за издаване на медицински бележки на Министерство на здравеопазването.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

От ръководството.

 

15.10.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 29.10.2018г.  от  19:15 ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2018г.

От ръководството

 


04.10.2018г.

Видеообръщение на Мария Габриел във връзка с началото на учебната година и киберсигурността на учениците.

>>изтеглете в *. pdf формат>>


27.09.2018г.


Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че съгласно писмо но Началника на РУО-София-град с изх. № РУО1-24490/21.09.2018 г. „Нестле България“ АД разширява обхвата на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“.
Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации.
Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в приложените правила. 
Родителите, които желаят детето им да бъде включено в програмата, трябва да подадат Декларация за съгласие /по приложен образец/ в срок до 03.10.2018г.

От ръководството

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА "ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА"

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

26.09.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,
поради отсъствие на учителя-титуляр -Валентиа Чолакова в ГЦОУД/занималня/ на II.в и II.г клас- втора група, заместването на осъстващия учител ще се осъществява по следния график:
считано от 25.09.2018г. до 28.09.2018г. - учител М. Чолакова
считано от 01.10.2018г. до 19.10.2018г. - учител Росица Керчева

От ръководството


19.09.2018г.


17.09.2018г.

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТИНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ14.09.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 17.09.2018г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите за длъжността "начален учител в ЦДО".


13.09.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Тържествено откриване на учебната година 2018/2019г. - от 10:00ч. в двора на 38 ОУ"Васил Априлов". Учениците да се явят в двора на училището в 09:45ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

17.09.2018 г. – начален етап I – IV клас (след тържеството)

19.09.2018 г. – прогимназиален етап V-VII клас от 19:00 ч.

 

28.11.2018– начален етап I – IV клас

29.11.2018  – прогимназиален етап V-VII клас

 

26.02.2019 г. – начален етап I – IV клас

27.02.2019 г. - прогимназиален етап V-VII клас

 

23.04.2019 г. - начален етап I – IV клас

24.04.2019 г. - прогимназиален етап V-VII клас

 

Часовете за провеждане на родителските срещи ще бъдат уточнени допълнително.

 

 

 

 

02.09.2018г.


Уважаеми родители,

На входа на училището са закачени списъци с разпределение на учениците по паралелки за 1 клас. Родителска среща за 1 клас на 04.09.2018 от 18.00 часа.

От ръководството

 14.08.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 16.08.2018г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, кандидатствали за длъжността "възпитател".


27.07.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 30.07.2018г. от 10:30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе интервю с кандидатите за заемане на длъжността "Заместник директор АСД".

Дати за провеждане на интервюта с одобрените кандидати за заемане на длъжност:

06.08.2018г. от 11:00ч. - учител по изобразително изкуство

06.08.2018г. от 15:00ч. - учител по руски език

06.08.2018г. от 15:30ч. - учител по немски език

06.08.2018г. от 16:00ч. - учител по френски език


20.07.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 25.07.2018 г. ОТ 13:00 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2018 г.

 

От ръководството


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Свободни места към 29.06.2018г. за:

І клас - 12

V клас - 4


26.06.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 04.09.2018г. (вторник) от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за учениците приети в І клас за учебната 2018/2019 година.

Необходими пособия за І клас за учебната 2018/2019 година.


20.06.2018г.

12 СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"


18.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>15.06.2018г.


14.06.2018г.

Уважаеми родители,

На основание писмо на Столична община от 14.06.2018г графикът за трето класиране на учениците в първи клас е както следва:

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране


13.06.2018г. 

 

22 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>


13.06.2018г.

Попълване от училищата на работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 


11.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

08.06.2018г.

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

 

   Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 

   Имате  възможността да изразите мнението си за дейностите по проекта и да попълните електронните анкети. Същите са  достъпни както следва:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 


07.06.2018г.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - 27 МЕСТА.

Директор: М. Димитрова

05.06.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Работното време на комисията по прием на документи за I клас е от 9:00ч. до 17:00 ч.

Директор: М. Димитрова

 

04.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

25.05.2018г.


24.05.2018г.

24 МАЙ - ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ:

 

МАРИЯ АЧКОВА – КМЕТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ

 

МИЛЕНА ДАМЯНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 


18.05.2018г.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ


   Всички седмокласници да се явят на 21.05.2018г. до 9:30 часа в училище. Допускането в залите ще се извършва след представяне на служебна бележка и документ за самоличност – ученическа карта или бележник.


17.05.2018г.

ПРОГРАМА

Спортен празник на 22.05.2018г.

ПРОГРАМА – НАЧАЛЕН КУРС - 9:00 – 11:00

9:00 – 9:20 – Колективно разгряване

9:30 – 10:30 – Щафетни игри

10:30 –11:00- Народна топка/топка над въже

ПРОГРАМА – СРЕДЕН КУРС – 11:15 – 14:00

11:15 – 11:45 – Колективна загрявка

11:45 – 12:15 – Кръгово занимание за 5 клас

12:15 – 12:45 – Щафетни игри за 6 и 7 клас

12:45 – 13:15 – Щафетни игри за 5 клас

13:15 – 14:00 – Кръгово занимание за 6 и 7 клас

 

 

08.05.2018г.

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

15.05.2018г. (вторник)

І клас - 18:00ч.

ІІ - ІV клас - 19:00ч.

16.05.2018г. (сряда)

V - VІІ клас - 19:00ч.03.05.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване /НВО/ за IV клас се налага промяна в графика на учебните занятия само за I-ви и IV-ти клас от 08.05.2018г. до 18.05.2018г., както следва:

I смяна от 8:20ч. – IV клас

II смяна от 13:30ч. – I клас

Директор: Мариета Димитрова

 

13.04.2018г.

На 18.04.2018г. от 18:40ч. в 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Представяне на бюджета на 38 ОУ „Васил Априлов“ за 2018г.

2. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2018г.

Директор: М.Димитрова

 


22.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

   На  23.03.2018г. няма да има учебни занятия.

Отменя се предвидената за 23.03.2018г. еднодневна екскурзия за гр. Панагюрище за III-те класове.

 


19.03.2018г.

 


 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.