Начало


11.07.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Събеседванията с кандидатите за обявените свободни места в 38 ОУ ще се проведат по следния график:

02.08.2019г.

10:30ч. за кандидатите по АЕ

11:30ч. за кандидатите по Математика и ИТ

12:30ч. за кандидатите по РЕ,ФЕ и НЕ

Директор: М.Димитрова


26.06.2019г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че съгласно заповед на РУО-София-град с изх.№УО1-19506/26.06.2019г.  запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по чужд език, ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли в заседателна зала на 4-я етаж в РУО – София-град, ул. „Антим I“, № 17 от 8:30 до 12:30 ч. и от 13:30 до 16:30 ч.

 Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

От ръководството

 

26.06.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

    НА 01.07.2019г.  ОТ  12:00 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019г.

 ДИРЕКТОР: М.ДИМИТРОВА

 

25.06.2019г.

Уважаеми родители,

   Във връзка с писмо № РУО1-19279/25.06.2019 г. на РУО-София-град ви уведомявам, че  запознаването  с оценените работи на учениците от 7 клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, и които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи (по електронен път в системата за запознаване), ще се осъществи на 28 юни, 1 юли и 2 юли, както следва:
БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“ № 1  от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.
Математика - в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 от 8:30 – 12:00 ч. и 13:30 – 17:30 ч.

  Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

Директор 38 ОУ

 

24.06.2019г.

 

38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ОРГАНИЗИРА:

 ЛЯТНА АДАПТИВНА ЗАНИМАЛНЯ, ПОД НАДСЛОВ:

„ДА ПОЛЕТИ ХВЪРЧИЛО“, ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ.

ОТ 24.06.2019Г. -  28.06.2019Г. ВКЛ., ОТ 10:00 – 12:00 ЧАСА ВСЕКИ ДЕН ДЕЦАТА ЩЕ СЕ ЗАНИМАВАТ ТЕМАТИЧНО.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТУК.

 

14.06.2019г.

Уважаеми родители,

   Записването на учениците, приети на трето класиране е от 9:00ч. до 17:00ч. на 18.06.2019г.

   При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

13.06.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно заповед № РД 09-1496/06.06.2019г. на Министъра на образованието и науката 17 и 19 юни 2019г. са неучебни за учениците.


13.06.2019г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26.06.2019г. от 18:00ч ще се проведе родителска среща за учениците приети в I клас за учебната 2019/2020г.


12.06.2019г.

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ - 10 МЕСТА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 13.06.2019г. ДО 12:00 НА 14.06.2019Г.

 

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

10.06.2019г.

Уважаеми родители,

Записването на учениците, приети на второ класиране е от 8:30ч. на 11.06.2019г. до 17:00ч. на 12.06.2019г.

При записване на учениците родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице предоставя оригинала на удостоверението за завършено предучилищно образование и оригиналите на необходимите документи за записване на детето.

От ръководството

 

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

 

06.06.2019г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ -22 МЕСТА

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРО КЛАСИРАНЕ: ОТ 9:00 НА 07.06.2019г. ДО 12:00 НА 10.06.2019Г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

23.05.2019г.


ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МИЛЕНА ДАМЯНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

18.05.2019г.

 

ПРОГРАМА ЗА 20 И 22 МАЙ 2019Г. ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО НЕ СА НА ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ

 

 

17.05.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме ви, че са обявени за неучебни дни 21, 23 и 27 май 2019г.

От ръководството

30.04.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждане на НВО за IV клас е необходима следната промяна в смените на
I и IV клас от 07.05.2019г до 17.05.2019г.

Първа смяна 8.20ч. - IV клас

Втора смяна 13.30ч. - I клас

ГЦОУД:

Първа смяна 8.20ч. I клас, стая 203

Втора смяна 12.30ч. - IV клас, стая 203

 

Подробно с графика може да се запознаете ТУК.


20.04.2019г.

РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  НА 25.04.2019 г.  ОТ  12:40 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с бюджет 2019г. на 38 ОУ „Васил Априлов“.

2. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019г.

От ръководството

 

20.04.2019г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Начален курс на 23.04.2019г.

І  и ІІ клас от 18.10ч.

ІІІ и ІV клас от 19.00ч.

Среден курс на 24.04.2019г.

V, VІ и VІІ клас от 19.00ч.


30.03.2019г.

   Уважаеми родители, от 01.04.2019г. до 03.04. 2019г. , от 9:00ч. до 17:00ч.,  в стая №102 на първия етаж  ще бъдат изложени всички забравени вещи в училище.

От ръководството

 


29.03.2019г.

ОТЛАГАНЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ ОТ ОБУЧЕНИЕ В ПЪРВИ КЛАС НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

 

27.03.2019г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ 15.04.2019г. СТАРТИРА ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ПРЕДСТОЯЩАТА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА.

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден в стая № 104

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ: от15.04.2019г. до 15.05.2019г.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Документите се подават на хартиен носител, за което на приносителя се издава входящ номер.

2. Заявлението – Приложение 1 може да изтеглите от сайта на училището или да получите на място при подаване на документите.

 

ДИРЕКТОР: М.Димитрова

 

26.03.2019г.

 

ПРАВИЛА

 

за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет

ПОСТЕР

 

22.03.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“15.03.2019г.

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

    Уведомявам Ви, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 23 март 2019 г. (събота) от 11.00 ч. до 12.30 ч. Учениците, които са заявили желание за участие да се явят в 10.20ч в 38 ОУ „В. Априлов“.


11.03.2019г.

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

   На 23 март 2019г. /събота/ от 10:30ч. до 12:30ч., Патронния празник на училището, 38 ОУ "Васил Априлов" ще отвори своите врати за бъдещите първокласници и техните родители, които ще имат възможност да се запознаят с учителите на първи клас  2019/2020 учебна година и да разгледат училището.

От ръководството

 

01.03.2019г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

Направена е промяна в графика за извънкласни дейности

ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

 


25.02.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 26.02.2019г. ще се проведе родителска среща за I-IV клас, както следва:

за I клас от 18:00 ч.

за II - IV клас от 19:00 ч.

На 27.02.2019г. ще се проведе родителска среща за V-VII клас от 19:00ч.


02.02.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Събеседването с кандидатите, подали заявление за длъжностите "учител ЦОУД" и "учител на деца със СОП", ще се проведе на 05.02.2019г. от 11:00ч.

 


31.01.2019г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който тази година се отбелязва на 05.02.2019 г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания. Подробна информация можете да прочетете ТУК.

 

30.01.2019г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В раздел "СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ" са публикувани седмичните разписания за II-ри учебен срок за начален и прогимназиален курс. Възможно е да бъдат направени промени. Следете информацията.


26.01.2019г.

Уважаеми родители,

  Уведомяваме Ви, че  състезанието “Аз и числата” ще се проведе на 08.02.2019г. от 12:50ч. до 13:30ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“.

 Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади, организирани съгласно заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 година.

От ръководството

 

26.01.2019г.

ПРОМЯНА В ДАТАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ВАКАНЦИЯ

 Във връзка  със заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-536/25.01.2019г. и обявяване на дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019г. (вкл.) за неучебни за учениците от област София-град /неприсъствени за персонала/, планираното на 28.01.2019г. Общо събрание ще се състои на 06.02.2019г. от  19:00ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ при следния  дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018г.

2.Вземане на решение относно вида и храктеристиките на работното облекло, срока на износване и начина на закупуването му.

3.Разпределение на средствата за СБКО.

От ръководството

 

25.01.2019г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ

   Във връзка с писмо на РУО-София-град изх.№РУО1-2212/25.01.2019г. и заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-536/25.01.2019г., дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.

Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.

Запазва се и графикът на междусрочната ваканция.

Начало на втория учебен срок- 06.02.2019г.

Първа смяна: I, V, VI, VII клас

Втора смяна: II, III, IV клас

Графикът на учебните занятия и учебната програма  за втория учебен срок ще бъдат качени на сайта на училището допълнително.

Моля да следите за допълнителна информация на сайта на училището.

От Ръководството

 

23.01.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми родители,

Във връзка с промените в Наредбата на МОН за приобщаващо образование и изискването за организиране на занимания по интереси през втория учебен срок на 2018/2019г. на учениците от 38 ОУ „Васил Априлов“ и за да внесем малко яснота, правим следните разяснения:

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

21.01.2019г.

ПИСМО

Ние, долуподписаните родители на ученици от IV г клас в столичното 38 училище „Васил Априлов“, пишем настоящето по повод добилата публична известност и предизвикала множество коментари случка от един обикновен учебен час в класа на нашите деца.

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>


20.01.2019г.

 ПОКАНА

 ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

            РЪКОВОДСТВОТО НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“  ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ  НА 28.01.2019г.  ОТ  19:00ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ  ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2018г.

2.Вземане на решение относно вида и храктеристиките на работното облекло, срока на износване и начина на закупуването му.

3.Разпределение на средствата за СБКО.

Директор: М. Димитрова


04.01.2019г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

На 14.01.2019г. /понеделник/, в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление за позиция:

- Учител на деца с умствена изостаналост – от 11:00 часа;

- Учител БЕЛ – прогимназиален етап от – 11:30 часа;

- Учител по руски език – лектор от – 12:00 часа;

- Чистач от - 12:30 часа.

 


21.12.2018г.


20.12.2018г.

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ!


 Заповед № РД09-3946/ 19.12.2018 г. на министъра на образованието и науката


20.12.2018г.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБЕН ДЕН за 21.12.2018г.
ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ ЗА 21.12.2018г. – по 20 минути

ГРАФИК


Класните работи по БЕЛ в 5.б, 5.в, 5.г клас през I-ви учебен срок на учебната 2018/2019 г. да бъдат проведени както следва:

5.б клас – на 04.01.2019г.

5.в клас – на 08.01.2019г.

5.г клас – на 04.01.2019г.

11.12.2018г.

Училището е отличено с купа от 20 Софийски математически турнир за отлично представяне на учениците му в турнира, а следните ученици са първенци на 20 СМТ:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Училище

Клас

отличие

 
 

1

Мария Ивайлова Симова

38 ОУ "В. Априлов"

4

бронзов

 

2

Петър Василев Биденев

38 ОУ "В. Априлов"

1

грамота

 

3

Борислав Стоянов Стоянов

38 ОУ "В. Априлов"

1

грамота

 

4

Емил Александров Кожухаров

38 ОУ "В. Априлов"

2

грамота

 

5

Аглика Дончева Дончева

38 ОУ "В. Априлов"

5

грамота

 

6

Камен Владимиров Каравичев

38 ОУ "В. Априлов"

3

златен

 

 

Купата на училището, медалите и грамотите на първенците могат да се получат от представител на училището на 14 декември (петък) от 9:30 до 16:30 часа в 1. СУ „Пенчо Славейков“ (вход от към улица „11 август“ срещу Професионалната гимназия по механоелектротехника „Н. Вапцаров“).

Поздравления за успехите на учениците и за работата на техните учители.

От организационната комисия на 20 СМТ

 

04.12.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

Направена е промяна в графика за извънкласни дейности

ГРАФИК НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"


26.11.2018г.

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Начален курс на 28.11.2018г.

І клас от 18.00ч.

ІІ, ІІІ и ІV клас от 19.00ч.

Среден курс на 29.11.2018г.

V, VІ и VІІ клас от 19.00ч.


20.11.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 28.11.2018г. от 10:30 часа, в 38 ОУ ”Васил Априлов” ще се проведе събеседване с кандидатите, подали предварително заявление за заемане на длъжност: Учител в ГЦОУД /занималня/.

От Ръководството

 

15.11.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   На 16.11.2018г. - Денят за по-чист въздух, от 11:00ч. г-жа Лин Чарлс - заместник-посланик на Великобритания, ще връчи на 38 ОУ "Васил Априлов" награда за активно участие в кампанията на Столична община за по-чист въздух. Наградата представлява обучителен макет, онагледяващ използването на възобновяеми енергийни източници за производството на чиста енергия. Управителят на фирмата - производител на макета г-н Саймън Хол, ще придружи г-жа Чарлс и ще направи демонстрация на използването му.
   Наши гости ще бъдат и г-жа Йорданка Фъндъкова - кмет на Столична община, представители на английското посолство, представители на Министерство на околната среда, представители на РУО-София-град и на Съюза на българските учители.
Ученици от 38 ОУ ще засадят дървета в двора на училището.

От ръководството. 

01.11.2018г.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ МАРИЯ АЧКОВА - КМЕТ НА РАЙОН "СРЕДЕЦ" ПО ПОВОД ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ.

31.10.2018г.

Денят за по-чист въздух

Ден за по-чист въздух в училище

/16.11.2018г./

Девиз:

 „Готови сме да направим положителна промяна и поемаме публичен ангажимент.”

Инициативи за деня в 38 ОУ „Васил Априлов”:

1. На училище без автомобил и със зелена фланелка. Родителите ни подкрепят и спазват дрескода за деня, заедно с нас.

2. Библиотеката на 38 ОУ „Васил Априлов” – мобилен пункт и информационен щанд за деня, с беседа на тема: „Промените, които искаме да направим за по-чист въздух”.

3. Подготвяне и четене на есета на тема: “Чистият въздух е важен за мен и за моята планета”.

4. Посланици от всички класове ще изработят зелени цветя – символ на кампанията и ще ги връчват с текст – обещание:

-  ще засадя дръвче;

-  ще ходя пеша;

-  ще изхвърлям отпадъците разделно;

-  ще пазя училището чисто.

 

Отговорник за 38 ОУ:

Силвия Стефанова – ЗД-АСД / Библиотекар

 

 

24.10.2018г.


Уважаеми родители,

Във връзка с появили се в медиите съобщения за открит  при строителни работи пред парадния вход на Военна академия стар боеприпас, останал от бомбардировките над София през Втората световна война и дадено  разпореждане за евакуация на ученици от 129 ОУ "Антим I" и 164 гимназия "Мигел де Сервантес", ви уведомявам, че съм провела разговори с представител на  Първо районно управление. Няма никаква опасност за учениците от 38 ОУ "Васил Априлов"  и не се налага евакуация на учениците и персонала. Напротив, от Пето районно управление са разпоредили на учители от 164 гимназия "Мигел де Сервантес"  да доведат учениците в двора на 38 ОУ "Васил Априлов" като безопасно място.


М.Димитрова, директор

23.10.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Библиобусът на Столична библиотека ще посети 38 ОУ “Васил Априлов”- гр. София на 16.11.2018г./петък/ от 13:00 – 15:00 часа. Подробна информация за събитието можете да прочетете ТУК.

 

 

19.10.2018г.

 

Уважаеми родители,

Уведомявам ви, че съгласно писмо на Началника на РУО-София-град  изх. №РУО1-24156 /12.10.2017 г.  с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на Министъра на  здравеопазването са дадени указания за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини. СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката.

При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Обръщам внимание за начина на описване на диагнозата в  медицинската бележка. Кодът на заболяването трябва задължително да е вписан.

Прилагам указанията за издаване на медицински бележки на Министерство на здравеопазването.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

От ръководството.

 

15.10.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 29.10.2018г.  от  19:15 ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2018г.

От ръководството

 


04.10.2018г.

Видеообръщение на Мария Габриел във връзка с началото на учебната година и киберсигурността на учениците.

>>изтеглете в *. pdf формат>>


27.09.2018г.


Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че съгласно писмо но Началника на РУО-София-град с изх. № РУО1-24490/21.09.2018 г. „Нестле България“ АД разширява обхвата на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“.
Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации.
Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в приложените правила. 
Родителите, които желаят детето им да бъде включено в програмата, трябва да подадат Декларация за съгласие /по приложен образец/ в срок до 03.10.2018г.

От ръководството

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА "ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА"

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

26.09.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,
поради отсъствие на учителя-титуляр -Валентиа Чолакова в ГЦОУД/занималня/ на II.в и II.г клас- втора група, заместването на осъстващия учител ще се осъществява по следния график:
считано от 25.09.2018г. до 28.09.2018г. - учител М. Чолакова
считано от 01.10.2018г. до 19.10.2018г. - учител Росица Керчева

От ръководството


19.09.2018г.


17.09.2018г.

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТИНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ14.09.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 17.09.2018г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите за длъжността "начален учител в ЦДО".


13.09.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Тържествено откриване на учебната година 2018/2019г. - от 10:00ч. в двора на 38 ОУ"Васил Априлов". Учениците да се явят в двора на училището в 09:45ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

17.09.2018 г. – начален етап I – IV клас (след тържеството)

19.09.2018 г. – прогимназиален етап V-VII клас от 19:00 ч.

 

28.11.2018– начален етап I – IV клас

29.11.2018  – прогимназиален етап V-VII клас

 

26.02.2019 г. – начален етап I – IV клас

27.02.2019 г. - прогимназиален етап V-VII клас

 

23.04.2019 г. - начален етап I – IV клас

24.04.2019 г. - прогимназиален етап V-VII клас

 

Часовете за провеждане на родителските срещи ще бъдат уточнени допълнително.

 

 

 

 

02.09.2018г.


Уважаеми родители,

На входа на училището са закачени списъци с разпределение на учениците по паралелки за 1 клас. Родителска среща за 1 клас на 04.09.2018 от 18.00 часа.

От ръководството

 14.08.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 16.08.2018г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, кандидатствали за длъжността "възпитател".


27.07.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 30.07.2018г. от 10:30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе интервю с кандидатите за заемане на длъжността "Заместник директор АСД".

Дати за провеждане на интервюта с одобрените кандидати за заемане на длъжност:

06.08.2018г. от 11:00ч. - учител по изобразително изкуство

06.08.2018г. от 15:00ч. - учител по руски език

06.08.2018г. от 15:30ч. - учител по немски език

06.08.2018г. от 16:00ч. - учител по френски език


20.07.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 25.07.2018 г. ОТ 13:00 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2018 г.

 

От ръководството


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Свободни места към 29.06.2018г. за:

І клас - 12

V клас - 4


26.06.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 04.09.2018г. (вторник) от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за учениците приети в І клас за учебната 2018/2019 година.

Необходими пособия за І клас за учебната 2018/2019 година.


20.06.2018г.

12 СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"


18.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>15.06.2018г.


14.06.2018г.

Уважаеми родители,

На основание писмо на Столична община от 14.06.2018г графикът за трето класиране на учениците в първи клас е както следва:

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране


13.06.2018г. 

 

22 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>


13.06.2018г.

Попълване от училищата на работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 


11.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

08.06.2018г.

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

 

   Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 

   Имате  възможността да изразите мнението си за дейностите по проекта и да попълните електронните анкети. Същите са  достъпни както следва:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 


07.06.2018г.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - 27 МЕСТА.

Директор: М. Димитрова

05.06.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Работното време на комисията по прием на документи за I клас е от 9:00ч. до 17:00 ч.

Директор: М. Димитрова

 

04.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

25.05.2018г.


24.05.2018г.

24 МАЙ - ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ:

 

МАРИЯ АЧКОВА – КМЕТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ

 

МИЛЕНА ДАМЯНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 


18.05.2018г.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ


   Всички седмокласници да се явят на 21.05.2018г. до 9:30 часа в училище. Допускането в залите ще се извършва след представяне на служебна бележка и документ за самоличност – ученическа карта или бележник.


17.05.2018г.

ПРОГРАМА

Спортен празник на 22.05.2018г.

ПРОГРАМА – НАЧАЛЕН КУРС - 9:00 – 11:00

9:00 – 9:20 – Колективно разгряване

9:30 – 10:30 – Щафетни игри

10:30 –11:00- Народна топка/топка над въже

ПРОГРАМА – СРЕДЕН КУРС – 11:15 – 14:00

11:15 – 11:45 – Колективна загрявка

11:45 – 12:15 – Кръгово занимание за 5 клас

12:15 – 12:45 – Щафетни игри за 6 и 7 клас

12:45 – 13:15 – Щафетни игри за 5 клас

13:15 – 14:00 – Кръгово занимание за 6 и 7 клас

 

 

08.05.2018г.

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

15.05.2018г. (вторник)

І клас - 18:00ч.

ІІ - ІV клас - 19:00ч.

16.05.2018г. (сряда)

V - VІІ клас - 19:00ч.03.05.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване /НВО/ за IV клас се налага промяна в графика на учебните занятия само за I-ви и IV-ти клас от 08.05.2018г. до 18.05.2018г., както следва:

I смяна от 8:20ч. – IV клас

II смяна от 13:30ч. – I клас

Директор: Мариета Димитрова

 

13.04.2018г.

На 18.04.2018г. от 18:40ч. в 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Представяне на бюджета на 38 ОУ „Васил Априлов“ за 2018г.

2. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2018г.

Директор: М.Димитрова

 


22.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

   На  23.03.2018г. няма да има учебни занятия.

Отменя се предвидената за 23.03.2018г. еднодневна екскурзия за гр. Панагюрище за III-те класове.

 


19.03.2018г.

 


 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.