Начало

15.10.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 29.10.2018г.  от  19:15 ч. в сградата на 38 ОУ „Васил Априлов“ ще се проведе общо събрание при следния дневен ред:

1.Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2018г.

От ръководството


04.10.2018г.

Видеообръщение на Мария Габриел във връзка с началото на учебната година и киберсигурността на учениците.

>>изтеглете в *. pdf формат>>


27.09.2018г.


Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че съгласно писмо но Началника на РУО-София-град с изх. № РУО1-24490/21.09.2018 г. „Нестле България“ АД разширява обхвата на  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“.
Програмата се организира от „Нестле България“ АД с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерство на здравеопазването, редица национални експерти по хранене и спорт и няколко неправителствени организации.
Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в приложените правила. 
Родителите, които желаят детето им да бъде включено в програмата, трябва да подадат Декларация за съгласие /по приложен образец/ в срок до 03.10.2018г.

От ръководството

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОГРАМАТА "ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА"

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО

26.09.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уважаеми родители,
поради отсъствие на учителя-титуляр -Валентиа Чолакова в ГЦОУД/занималня/ на II.в и II.г клас- втора група, заместването на осъстващия учител ще се осъществява по следния график:
считано от 25.09.2018г. до 28.09.2018г. - учител М. Чолакова
считано от 01.10.2018г. до 19.10.2018г. - учител Росица Керчева

От ръководството


19.09.2018г.


17.09.2018г.

ОБРЪЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ ЗА ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО ПОВОД ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ОБЛАСТИНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СОФИЯ14.09.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На 17.09.2018г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите за длъжността "начален учител в ЦДО".


13.09.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Тържествено откриване на учебната година 2018/2019г. - от 10:00ч. в двора на 38 ОУ"Васил Априлов". Учениците да се явят в двора на училището в 09:45ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

 

17.09.2018 г. – начален етап I – IV клас (след тържеството)

19.09.2018 г. – прогимназиален етап V-VII клас от 19:00 ч.

 

28.11.2018– начален етап I – IV клас

29.11.2018  – прогимназиален етап V-VII клас

 

26.02.2019 г. – начален етап I – IV клас

27.02.2019 г. - прогимназиален етап V-VII клас

 

23.04.2019 г. - начален етап I – IV клас

24.04.2019 г. - прогимназиален етап V-VII клас

 

Часовете за провеждане на родителските срещи ще бъдат уточнени допълнително.

 

 

 

 

02.09.2018г.


Уважаеми родители,

На входа на училището са закачени списъци с разпределение на учениците по паралелки за 1 клас. Родителска среща за 1 клас на 04.09.2018 от 18.00 часа.

От ръководството

 14.08.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 16.08.2018г. от 11:00ч. ще се проведе интервю с кандидатите, кандидатствали за длъжността "възпитател".


27.07.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На 30.07.2018г. от 10:30ч. в сградата на 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе интервю с кандидатите за заемане на длъжността "Заместник директор АСД".

Дати за провеждане на интервюта с одобрените кандидати за заемане на длъжност:

06.08.2018г. от 11:00ч. - учител по изобразително изкуство

06.08.2018г. от 15:00ч. - учител по руски език

06.08.2018г. от 15:30ч. - учител по немски език

06.08.2018г. от 16:00ч. - учител по френски език


20.07.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

НА 25.07.2018 г. ОТ 13:00 ч. В СГРАДАТА НА 38 ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2018 г.

 

От ръководството


 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Свободни места към 29.06.2018г. за:

І клас - 12

V клас - 4


26.06.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   На 04.09.2018г. (вторник) от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за учениците приети в І клас за учебната 2018/2019 година.

Необходими пособия за І клас за учебната 2018/2019 година.


20.06.2018г.

12 СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"


18.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ НА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>15.06.2018г.


14.06.2018г.

Уважаеми родители,

На основание писмо на Столична община от 14.06.2018г графикът за трето класиране на учениците в първи клас е както следва:

18 юни – до 12 часа - подаване на заявления за трето класиране

18 юни – 18 часа – обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

19 – 20 юни – до 12 часа – записване на учениците, приети на трето класиране

20 юни – 18 часа – обявяване на свободните места след трето класиране


13.06.2018г. 

 

22 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>


13.06.2018г.

Попълване от училищата на работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

>>изтеглете в *.pdf формат>>

 


11.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

08.06.2018г.

АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта "Твоят час"

 

   Екипът за организиране и управление на проекта подготви електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“. Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта. 

   Имате  възможността да изразите мнението си за дейностите по проекта и да попълните електронните анкети. Същите са  достъпни както следва:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory-Questionnaire.aspx

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълвани до 01.07.2018 г.

 


07.06.2018г.

СВОБОДНИТЕ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА В 38 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - 27 МЕСТА.

Директор: М. Димитрова

05.06.2018г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Работното време на комисията по прием на документи за I клас е от 9:00ч. до 17:00 ч.

Директор: М. Димитрова

 

04.06.2018г.

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВО КЛАСИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

25.05.2018г.


24.05.2018г.

24 МАЙ - ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ОТ:

 

МАРИЯ АЧКОВА – КМЕТ НА РАЙОН СРЕДЕЦ

 

МИЛЕНА ДАМЯНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 


18.05.2018г.

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ


   Всички седмокласници да се явят на 21.05.2018г. до 9:30 часа в училище. Допускането в залите ще се извършва след представяне на служебна бележка и документ за самоличност – ученическа карта или бележник.


17.05.2018г.

ПРОГРАМА

Спортен празник на 22.05.2018г.

ПРОГРАМА – НАЧАЛЕН КУРС - 9:00 – 11:00

9:00 – 9:20 – Колективно разгряване

9:30 – 10:30 – Щафетни игри

10:30 –11:00- Народна топка/топка над въже

ПРОГРАМА – СРЕДЕН КУРС – 11:15 – 14:00

11:15 – 11:45 – Колективна загрявка

11:45 – 12:15 – Кръгово занимание за 5 клас

12:15 – 12:45 – Щафетни игри за 6 и 7 клас

12:45 – 13:15 – Щафетни игри за 5 клас

13:15 – 14:00 – Кръгово занимание за 6 и 7 клас

 

 

08.05.2018г.

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

15.05.2018г. (вторник)

І клас - 18:00ч.

ІІ - ІV клас - 19:00ч.

16.05.2018г. (сряда)

V - VІІ клас - 19:00ч.03.05.2018г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване /НВО/ за IV клас се налага промяна в графика на учебните занятия само за I-ви и IV-ти клас от 08.05.2018г. до 18.05.2018г., както следва:

I смяна от 8:20ч. – IV клас

II смяна от 13:30ч. – I клас

Директор: Мариета Димитрова

 

13.04.2018г.

На 18.04.2018г. от 18:40ч. в 38 ОУ "Васил Априлов" ще се проведе Общо събрание при следния дневен ред:

1. Представяне на бюджета на 38 ОУ „Васил Априлов“ за 2018г.

2. Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2018г.

Директор: М.Димитрова

 


22.03.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

   На  23.03.2018г. няма да има учебни занятия.

Отменя се предвидената за 23.03.2018г. еднодневна екскурзия за гр. Панагюрище за III-те класове.

 


19.03.2018г.

 


 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2018/2019г.

IV КЛАС

БЕЛ - 09.05.2019г.

Математика - 10.05.2019г.

Човекът и обществото - 14.05.2019г.

Човекът и природата - 16.05.2019г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 17.06.2019г.

Математика - 19.06.2019г.

Чужд език (по желание на ученика) 21.06.2019г.