Начало

 

УСПЕШНА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА! НА ДОБЪР ЧАС НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ!


Поздравителни адреси за първия учебен ден получихме от:

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Милена Дамянова, председател на комисията по образованието и науката в 44-то Народно събрание на Република България.

Мая Манолова, омбудсман на Република България.

д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ.

Мария Ачкова, кмет на район "Средец"


12.09.2017г.

На вниманието на родителите

на учениците от I до VII клас

I.     Начален курс - I клас

Всеки първокласник трябва да представи на своя класен ръководител:

1. Картон от детската градина.

2. Закупена, попълнена от родителя и заверена от личния лекар лична здравно-профилактична карта (ЛЗПК), която да съдържа имунизационния статус на детето.

Краен срок: 30.09.2017 г.

II.    Всички ученици от II, III, IV и VII клас представят на класния ръководител:

1. Закупена, попълнена от родителя и заверена от личния лекар ЛЗПК.

Краен срок: 30.09.2017 г.

 III.  Учениците от  V и VI да предоставят на класните си ръководители ЛЗПК с актуализиран имунизационен статус, заверен от личен лекар.

Краен срок: 30.09.2017 г.

11.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

Тържеството по случай откриване на новата 2017/2018 учебна година ще започне в 10:00ч. на 15.09.2017г. Всички ученици да се явят в двора на училището в 9:30ч.

Директор: М. Димитрова

08.09.2017г.

СЪОБЩЕНИЕ

   Родителската среща за учениците от I -IV клас ще се проведе след  тържеството по случай откриването на новата 2017/2018 учебна година по съответните класни стаи.

   Родителската среща за учениците от V - VII клас ще се проведе на 19.09.2017г. (вторник) от 19:00 часа.

Директор: М. Димитрова

СЪОБЩЕНИЕ

Покана до Обществения съвет към 38 ОУ "Васил Априлов"

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

 

Съобщение

На 31.07.2017г. от 18:00ч.ще се проведе общо събрание за отчет за бюджета за второто тримесечие на 2017г.

Директор: М. Димитрова

 

13.06.2017г.

СПИСЪК 

НА КЛАСИРАНИТЕ УЧЕНИЦИ ЗА ПЪРВИ КЛАС ЗА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ВТОРО КЛАСИРАНЕ

>>ИЗТЕГЛЕТЕ В *.PDF ФОРМАТ>>

ЗАБЕЛЕЖКА:

На 15.06.2017г. от 18.00ч. ще се проведе родителска среща за всички новоприети първокласници.

Директор: В. Игова

 


 

 

Важна информация

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2017/2018г.

IV КЛАС

БЕЛ - 10.05.2018г.

Математика - 14.05.2018г.

Човекът и обществото - 16.05.2018г.

Човекът и природата - 17.05.2018г.

 

 

VII КЛАС

БЕЛ - 21.05.2018г.

Математика - 23.05.2018г.